Upplevelser och undervisning

Aktiviteter där barnen är delaktiga och får leva sig in med alla sinnen gör att barnen lättare tar till sig det som förmedlas. Barn vill gärna både se, höra och göra! Anordna en ”fantastiresa” till något av våra BIAL-länder eller en annan typ av upplevelsevandring för att belysa vårt missionsuppdrag och barns situation i olika länder.

Här finns tips på upplägg både för undervisning om missionen och rättvisefrågor, samt upplevelser som kan bidra till samtal och handling.

Fira 40 för alla barn!

Var med och fira Bial 40 år! Här finns tips för Bial-kalaset och aktiviteter från Bials senaste 40 år.

Barn berättar

Hur är det att vara barn i Indien, Eritrea, Tanzania och Irak?
Läs om vad Reuel, Abigail, Leia, Matty och andra barn tänker om vänner, familj, kyrka och tro!

Pionjärer

Läs om missionärer och pionjärer som är del i Guds kallelse till just EFS som missionsrörelse!

Skapad till att skapa

Vi är skapade till Guds avbild – skapade till att skapa! Barn har rätt till lek, vila och en meningsfull fritid. Här finns material för Bials årstema 2022!

Skapad för gemenskap

Vi är skapade till Guds avbild – skapade för gemenskap! Barn har rätt till trygghet, omsorg och goda gemenskaper. Bial gör det möjligt för barn att få livsviktiga gemenskaper. Här finns material för Bials årstema 2023!

Alla barn har rätt till liv

Barn är mest lika varandra men har olika livssituationer. Världens barn får det bättre och bättre, men det finns fortfarande mycket som vi kan vara med och förändra så att fler barn får sjukvård, mat och beskydd. Gud är källan till allt liv, och hans kärlek och liv kan vi ge vidare till varandra! Här finns material för att lära sig mer om barns rätt till liv.

Alla barn har rätt att gå i skola

Varför är det miljontals barn i världen som inte går i skolan? Varför är det egentligen viktigt för barn att gå i skolan? Vad kan barn i Sverige göra för att stötta andra barns skolgång och vad kan vi lära av barn i andra länder? Här hittar du som ledare material och handledning.

Alla barn har rätt till tro

Hur är det att vara barn och troende i andra länder jämfört med i Sverige? Vad betyder det att kristna har syskon i hela världen? FN:s barnkonvention säger att barn har rätt att utöva vilken religion eller tro de vill, eller ingen alls. Här hittar du som ledare material för tema om barns rätt till tro.

Alla barn har rätt till fred

Hur det är att leva i ett land där det är krig eller andra konflikter? Fredsskapande sker inte bara mellan länder eller i samhället, utan även i min relation till Gud och med andra. Här hittar du som ledare material för att jobba med tema om fred i barngruppen.

Barnens tankesmedja Challenge

Utmaningar där ledare och barn får tänka, tävla och prata om rättvisa, tro och framtiden.

Sikta på målen

I "Sikta på målen" arbetar barngruppen på ett lärorikt och kreativt sätt med rättighetskuber som har globala målen som tema. Aktiviteten kopplas samman med Bials insamlingsprojekt och innehåller bibelreflektion.

Missionsbefallningen

Gud vill använda våra händer och fötter för att berätta om Jesus och Guds rike! I denna aktivitet kan du använda BIAL:s docka Haki.

Bibelsamlingar med missionstema

I fyra samlingarna berättas en bibelberättelse som anknyts till ett möte med barn från ett annat land, i detta fall Tanzania.

Levande liv

Aktiviteter med samtal om ekologi och mission.

Indien-resan

Berättelser, bilder, aktiviteter och fakta om Indien ger barnen en liten upplevelse av det stora landet.

Etiopien-resan

Ta med barnen på en spännande resa till Etiopien där de själva är aktiva genom olika aktiviteter.

Malawi-resan

Ta med barnen på en fantastiresa till Malawi i Östafrika. Följ med till söndagsskolan, hem till en familj med mera.

Tanzania-samling

Följ med till Tanzania! Träffa massajer, gå på söndagsskola, lär dig räkna på swahili och baka mandazi.

Barn i Egypten berättar

Den här berättelsen kommer ifrån EFK, men belyser situationen för barn i Kairos sopstäder. BIAL stöttar barn i MENA-regionen via tevestationen Sat-7.

Upplevelsevandring

Fem rum där barnen får uppleva en del av Indien, Tanzania, Eritrea, Malawi och... framtiden! Här ges också tips på skapande aktiviteter som rör de olika rummen.

Familj på flykt

En aktivitet för att prova på hur det kan kännas att lämna sitt eget land, ut på en osäker flykt till en fristad du hoppas finns!

Missionsshop

Engagerade barn i Örkelljunga tipsar om hur det går att skapa tillsammans och göra en "missionsshop" och sälja saker till vuxna för att samla in till BIAL.

Familjeutflykt

Anordna en utflykt eller en middag för barnens familjer. Ett bra tillfälle att bjuda med nya människor i samhället, och i vårt land!