Eritrea

Hit går pengarna från Bial!

Hopp för flickor i Eritrea genom kyrkans utbildningsprogram

I Mendefera driver den evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea ett internatboende för unga kvinnor. Syftet med det är att ge tjejer från avlägsna områden som saknar tillgång till högre skolutbildning möjlighet till utbildning på gymnasienivå. Ett tjugotal tjejer får därigenom utbildning. De går på statliga skolor och genom projektet får de boende och pengar till mat, kläder och skolavgifter. På skolan går både kristna och muslimska tjejer.

Utbildning i Kulluku och Gheleb

Stödet till skolorna har nu fasats ut p.g.a. att staten övertaget driften av skolorna.

Dövskolor i Keren och Asmara

Stödet till dövskolorna har nu fasats ut p.g.a. att staten övertaget driften av skolorna.


Kyrkans roll i Eritrea

Trots att kyrkan i Eritrea, ELCE, har cirka 15 000 medlemmar, spelar kyrkan en viktig roll i det eritreanska samhället som den enda officiellt registrerade och accepterade protestantiska kyrkan. Historiskt sett har kyrkans skolor och kliniker haft en viktig funktion för Eritreas utveckling. De flesta av dessa institutioner är nu överlämnade till regeringen och kyrkans arbete för utveckling sker mer indirekt via församlingarnas arbete på lokalplan. Församlingarna är sedan några år indelade i fyra distrikt till förmån för ett större gräsrotsengagemang. ECE:s arbete inom dessa distrikt, såväl som centralt, behöver stärkas. Detta är mycket viktigt, inte minst för att kyrkan bättre skall kunna hitta sin roll som självständig och självförsörjande kyrka i dagens Eritrea som drabbats hårt av torkkatastrofer och konflikten med Etiopien. Nu lever hoppet att Eritrea ska påverkas av den fredsprocess som inletts med Etiopien sedan juli 2018. För relationen mellan EFS och systerkyrkan i Eritrea skulle det kunna innebära en möjlighet att ha en tätare kontakt med skolorna och både elever och personal.


Fakta om Eritrea


Visste du att…

…det finns inget officiellt språk men tigrinja är språket för nationell identitet.
…i  Eritrea finns nio olika nationaliteter, alla med ett eget språk.
…50% av befolkningen är muslimer och 50% är kristna.
…Eritrea till ytan är 121 144 kvadratkilometer.
…i Eritrea bor 5,4  miljoner människor.
…ca.1 miljon eritreaner bor i andra länder
…huvudstaden heter Asmara.
….Eritrea blev självständig nation och medlem i FN 1993.
….de viktigaste hamnstäderna heter Massawa och Assab.
…Eritreas högsta berg är Emba Soira 2989 m.
….längsta och hetaste platsen ligger i Danakil 100 m under havsytan och har en temperatur på + 60 grader och däröver.
…befolkningen livnär sig på jordbruk på höglandet och på jordbruk, boskapsskötsel och handel på låglandet.
…Eritrea satsar på utveckling av lantbruk och industri samt på att tillvarata mineraler och havets resurser.
…har en kustremsa på 1000 km och en arkipelag med ca 100 öar.
…att det var till Eritrea EFS första tre missionärer anlände.

Artiklar från Eritrea

Resebrev från Eritrea

Många intryck när dövskolan i Asmara jubilerade

Internatet – lösning för landsbygdens flickor