Tanzania

Hit går pengarna från Bial!


Barns rättigheter

Barns situation i Tanzania är mycket utsatt. Barn drabbas av våld och fattigdom och hindras att utvecklas fysiskt, mentalt och känslomässigt. Många insatser görs för barn av kyrkor, och närmar sig problematiken utifrån barnkonventionens perspektiv. I Dodoma stift har EFS seniorvolontären Ulf Ekängen som har varit med och byggt upp arbetet med att ge förutsättningar för en ny syn på barnen genom seminarier och kurser för kyrkoledare, lärare, förskollärare och barngruppsledare . Ämnen som behandlas är barns rättigheter, våld mot barn, föräldraskap och bibelstudium.Bials missionär Nora Sandahl

Nora Sandahl bor med sin familj till Iringa. Nora arbetar dels som sjuksköterska på Ilula sjukhus, dels på stiftskontoret i Iringa med att stödja arbetet i att utveckla barn- och familjeverksamheten ur ett barnperspektiv. Det innebär bland annat att hon undervisar på utbildningsdagar för söndagsskollärare och medverkar på barnläger.
Nora och hennes man Hannes, som är socionom, följer också upp och ger stöd till verksamheter i Bulongwa, Makete i det Sydcentrala stiftet som rör barns rättigheter och sjukhus.

Följ Hannes och Nora Sandahl och deras familj på Instagram @sandahltz och bloggen Familjen Sandahl i Tanzania


Reducera skadliga placeringar

Hannes Sandahl är socionom och arbetar på Iringa stifts diakoniavdelning. Det här året är Bial med och bekostar ett projekt som Hannes arbetar med för att satsa på fortbildning av personal på barnhem och ansvariga inom kyrkan när det gäller socialt arbete för barn i utsatta livssituationer. Målet är att reducera skadliga placeringar av barn på institution eller fosterfamiljer.

Hannes har under flera år varit rådgivare till Bulongwa Children’s Home i Syd-centrala stiftet och arbetar tillsammans med lokala medarbetare för att ta fram goda rutiner bl.a. för att barn ska kunna återförenas med sina ursprungsfamiljer. (Läs artikel om Hannes via länk nedan).

filmer

artiklar ur Budbäraren

”Vi måste våga ställa de svåra frågorna” om Hannes Sandahl och barnhemsfrågan

Någon att lita på

Läs ett vittnesbörd från en söndagsskola i Tanzania här.

”Från hydda till hus”, hösten 2017 flyttade familjen Sandahl från en by i Makete till storstaden Iringa.


Bials missionär Marita Hasselberg

I Tanzania finns också Bials andra missionär, Marita! Hon är barnsjuksköterska och arbetar på barnavdelning och BVC på sjukhuset i Bunda. Från Bial går inga pengar till Maritas arbete, då hennes tjänst bekostas av Dansk Luthersk Mission, men Marita och hennes man Carl är också utsända av EFS som en fin koppling till mission i Sverige och därför har Marita också blivit vår Bial-missionär som kan lära oss om barns situation i Tanzania! Bials docka Haki är med Marita på barnsjukhuset i Bunda och på andra äventyr!


Ulf Ekängen är seniorvolontär

Bial har under många år stöttat missionären Ulf Ekängens arbete i Dodoma stift. Han är lärare, ”mwalimu” som han kallas i Tanzania, och har arbetat under flera år med utbildning av församlingsmedarbetare i Dodoma stift. Han har förutom barnkonventionsfrågor ansvarat för bland annat kvinnoarbete och kristendomsundervisning på skolor.
Ulf har även haft en långvarig kontakt med massajer i regionen.
Sommaren 2020 avslutades Ulfs missionärstjänst då han gick i pension. Han kommer att sändas ut som seniorvolontär våren 2021 och kommer gärna på besök i lokala sammanhang. Du kan läsa hans blogg.

Reportage om Ulf Ekängen som nu avslutat sin missionärstjänst: Tillbaka till Afrika

Fakta om Tanzania

Vad räcker pengarna till i Tanzania?


För en tjuga får du en hyfsat bra skolryggsäck.
För en hundring får du  240 måltider majsgröt till ett barn.
För 500 kronor kan du betala alla kostnader för ett skolbarn i grundskolan under ett år.

Visste du att…


… det officiella språket är swahili.
… i Tanzania är 63,1 % kristna, 34,1 % muslimer och 1,1 % tillhör olika stamreligioner, mindre än 1 % är hinduer, judar och annat. På Zanibar är 97 % muslimer. (källa: CIA The World Factbook)
… Tanzania har två huvudstäder, Dar es Salaam och Dodoma.
… många reser till Tanzania för att bestiga Afrikas högsta berg Kilimanjaro, bada i Indiska Oceanen på besök på vackra ön Zanzibar eller åka på safari för att se vilda djur.
… ”safari” är swahili och betyder resa.
… Tanzania är dubbelt så stort som Sverige och där bor 63,8 miljoner människor. (källa: CIA The World Factbook)
… medellivslängden stiger stadigt och är nu 70 år.
… man visar sin glädje genom musik och dans, även i gudstjänsten.
… bilfälgar ofta används som kyrkklockor.
… barnen får tidigt lära sig hjälpa till – de bär 15 liters hinkar med vatten på huvudet vid 6-7 års ålder. De bär också ofta sina småsyskon på ryggen.

Uppdaterad juni, 2022.