Mellanöstern och Nordafrika

Hit går pengarna från Bial!

I Mellanöstern och Nordafrika stödjer Bial tevekanalen SAT-7 KIDS som sänder program över hela Mellanöstern och Nordafrika. I Irak finns EFS partner Capni som driver barncenter för barn som återvänt efter att ha varit på flykt från krig och konflikt.

Bial vill att barn på flykt ska få det skydd och det stöd som de har rätt till enligt FN:s barnkonvention. Därför vill vi också verka för att barn får ett bra mottagande här i Sverige och att vi som kyrka välkomnar. Råd och idéer för att ta emot människor som är asylsökande och nyanlända finns att hitta här.

 

SAT-7 KIDS – den första och enda arabiska kristna kanalen för barn i Mellanöstern och Nordafrika

Om vi får höra om och läsa evangeliet på ett språk vi förstår så förstår vi också lättare vem Jesus är och vad han vill säga. EFS och Bial är med och stöttar tevestationen SAT-7 som sänder program på arabiska, farsi och turkiska dygnet runt i Mellanöstern och Nordafrika, där endast en liten del av befolkningen är kristen. SAT-7 vill stärka de kristnas gemenskap, tro och identitet. Genom kanalen kan också fler lära känna Jesus.

Tevestationen har en barnkanal som heter SAT-7 KIDS. Visionen är att dela Herrens ord och kristna värderingar med barn genom underhållning, kultur och kunskap som gör Kristi evangelium meningsfullt för en generation som behöver känna Guds kärlek – särskilt då de växer upp i ett samhälle med en osäker framtid.

Förmedla kärleksbudskapet

SAT-7 KIDS sänder både undervisande program men också tecknad film, musikprogram, liveshower, tävlingsprogram och annan underhållning som tilltalar unga tittare och låter dem lära känna Guds kärlek för dem och hans plan för deras liv. Ett mål är att utveckla en anda av kärlek, dialog och givande i barnens hjärtan, ​​och att undervisa dem om icke-våld.

På SAT-7 KIDS hemsida kan barnen själva lära sig om Bibeln, få stöd i bön, chatta och även öva på skolämnen som matte, samhälls- och naturkunskap.

Kanalen har ett specialiserat team som är väl bekanta med den situation barnen lever i och omständigheter som de kan möta. Teamet har också erfarenhet av att arbeta med barnverksamhet och med att plantera Herrens ord i sanning och öppenhet i barns hjärtan.

Lek och lärande som ger hopp

SAT-7:s utbildningssatsningar når miljontals barn som annars inte skulle kunna gå i skolan, då många befinner sig i t ex flyktingläger i Mellanöstern och Nordafrika. ”My School” (min skola) ger barn undervisning i arabiska, engelska och matematik.

Nu finns också SAT-7 ACADEMY som är en förlängning av My School och vill möta den unga generationen utifrån ett holistiskt synsätt. Programledarna undervisar inte bara i skolämnen här finns ett lärande om hälsa, rättigheter och ett samhällsbyggande utan våld.

Barn på Hope center i Libanon

Ett av de mest nystartade projekten heter ”Hope” (hopp) och riktar sig till syriska barn som flytt till Libanon. Eftersom de här barnen inte haft tillgång till vare sig skola eller andra fritidsaktiviteter tidigare har det tagit tid att bygga upp förtroendet för verksamheten och lärarna. Nu vittnar lärarna om hur barn som deltagit regelbundet i undervisningen och börjat lära sig läsa och skriva har mått mycket bättre.

”Den här flickan hade inget hopp, men nu kan hon skriva sitt namn. Hon har fått sin rätt till utbildning tillgodosedd och hon har fått ett sammanhang där hon får möta lärare och vänner varje dag.”

De akademiska aspekterna av utbildningen är bara en del i Hopes satsning. Barnens sociala utveckling, kreativitet, förmågan att samarbeta, kommunicera och känna självförtroende är minst lika viktiga mål för verksamheten – och där är skapandet och leken viktiga delar av lärandet.

Läs mer på www.sat7.org och www.sat7kids.com

SAT-7:s tidning ”Insight”


artiklar om SAT-7 KIDS


Utbildningskanal för en positiv samhällsutveckling

Ny utbildningskanal åt en förlorad generation
Barncenter i Norra Irak

Capni är en av få kristna lokala organisationer som finns på plats i norra Irak. Framförallt arbetar de med att hjälpa internflyktingar. Verksamheten inkluderar bland annat hälsoinsatser och mobila kliniker, barns rättigheter, utbildning, byutveckling, humanitära projekt och påverkansarbete för att främja minoriteters rättigheter. Deras ledord är att »hålla hoppet levande« (To keep the hope alive), något som är en förutsättning för att de kristna ska kunna och orka vara kvar. 

Barncenter i Irak

Capni arbetar bland annat med ett barncenter där barn ges psykosocialt stöd för att bearbeta sina upplevelser, skapa och leka. Dit går Robena. 

 ”Jag gillar att komma hit, träffa vänner, idrotta och ha bild.”

Capnis barncenter har blivit en viktig plats för Robena. Här fokuserar man mycket på sport och kreativa aktiviteter – sådant som inte ingår i den vanliga skolundervisningen. 

I teamet ingår förutom lärare också en socionom som samtalar med barnen om det de varit med om och hur de mår. En av lärarna berättar:

”Barnen får utveckla talanger som de inte fått använda annars, men vi arbetar också med att bygga gemenskap och att skapa en trygg plats för alla som kommer hit”

Artiklar om Capni i Budbäraren:

Capni förmedlar hopp i Irak
Kommunitetens hjärta för Kurdistan
Barnen på Nineveslätten
I kölvattnet av corona

Se Be Ge 

EFS insamlingskampanjen Se Be Ge spelade 2019 in ett liveprogram hos CAPNI i Irak, se programmet här.