Tanzania

I Tanzania stöttar Bial arbete med barns rättigheter och kyrkans familje- och barnverksamhet. Bial har två egna missionärer i Tanzania!

Somaliland

I Somaliland går Bial-pengar hälso- och sjukvård för barn på landsbygden.

Etiopien

Hope for Children (HCE) i Addis Abeba ger utbildning och nytt hopp till barn som lever i fattigdom. I Aira bidrar Bial till säkra förlossningar och barnmorskeutbildning. Barn i Rama får gå på fritids.

Eritrea

Bial stödjer kyrkans utbildningsprogram som ger flickor i Eritrea hopp.

Indien

I Indien satsar Bial på studiestöd till ungdomar som vuxit upp på barnhemmet i Shahpur.

Malawi

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Malawi är ung, och en stor del av kyrkans medlemmar är unga. Bial har för närvarande inget insamlingsprojekt till Malawi.

Mellanöstern och Nordafrika

Bial är med och stöttar en arabisk barnkanal, Sat-7 KIDS, i Mellanöstern och Nordafrika. Där presenteras det kristna budskapet på en mängd kreativa sätt, och barn på flykt får skolundervisning. EFS har också kontakt med en kristen organisation i norra Irak, CAPNI som hjälper människor på flykt.