Tanzania

I Tanzania stöttar Bial arbete med barns rättigheter och kyrkans familje- och barnverksamhet. Bial har två egna missionärer i Tanzania!

Somalia

I Somalia går Bial-pengar till skolluncher och hälso- och sjukvård för barn på landsbygden.

Etiopien

Hope for Children (HCE) ger utbildning och hem åt barn och unga som levt sina liv på gatan. Barn på landsbygden får stöd för att gå i skola och på fritids.

Eritrea

Bial ger döva och hörselskadade barn i Eritrea en möjlighet till utbildning och en plats i samhället. Kyrkan driver också skolhem för flickor.

Indien

I Indien satsar Bial på barn- och skolhem för föräldralösa barn.

Malawi

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Malawi är ung, och en stor del av kyrkans medlemmar är unga. Därför bidrar Bial till barn- och ungdomsarbetet i kyrkan.

Mellanöstern och Nordafrika

Bial är med och stöttar en arabisk barnkanal, Sat-7 KIDS, i Mellanöstern och Nordafrika. Där presenteras det kristna budskapet på en mängd kreativa sätt, och barn på flykt får skolundervisning. EFS har också kontakt med en kristen organisation i norra Irak, CAPNI som hjälper människor på flykt.