Andakter

Andaktshäfte

Här har vi samlat andakter utifrån FN:s barnkonvention. Upptäck Bibelns ord om vad varje människa behöver! Andakterna kopplas till specifika insamlingsändamål för Bial, Barn i alla länder. I häftet finns också skrivna böner.

Bönehänder

Skapa din egen bönebok utifrån bönen Jesus lärde sina lärjungar.

Bön på internationella barndagen

Låt oss be för världens alla barn. En bön från Sveriges Kristna Råd (SKR).

Bön och gudstjänst för världens barn

I världen finns det cirka 2,2 miljarder barn, i Sverige lever cirka två miljoner av dem. Första söndagen i oktober är det bönedag för var och en av alla dessa. Här hittar du ett böne- och gudstjänstmaterial från Kyrkornas samrådsgrupp för barnkonventionen särskilt för den dagen, men som även kan användas vid andra tillfällen.

Andakt utifrån Barnkonventionen: levande vatten

Barnets rätt till mat, vatten, hälsovård och tak över huvudet. Jesus vill ge oss levande vatten!

Andakt utifrån barnkonventionen: bön

Barnets rätt till åsiktsfrihet och att bli hörd. Lukasevangeliet 11 om bönen.

Andakt utifrån barnkonventionen: inga bekymmer

Barn har rätt till vila och fritid. Matteusevangeliet 6 "Gör er inga bekymmer".

Andakt utifrån Barnkonventionen: Guds barn

Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Gud kallar oss vid namn och vi är en familj i Guds rike.

Mitt spännande doppaket

En andakt med symboler för dopet, det som förenar oss med kristna syskon världen över.

Böner

Böner för barn och mission.

Regnbågen – olburanketi le papa (pappas filt)

På massajernas språk heter regnbågen olburanketi le papa= pappas filt. Regnbågen var ett gott tecken för Noa, precis som det är för massajerna i Tanzania.