Andakt utifrån barnkonventionen: bön

Artikel 12. Barnet har rätt till åsiktsfrihet och rätt att bli hörd i alla frågor som berör barnet.

Reflektion: För oss i Sverige är det självklart att man har rätt att ha egna åsikter. Men är det lika självklart att någon annan lyssnar på och tar hänsyn till mina åsikter? I en demokrati är det naturligtvis inte alla som får sin vilja fram, men meningen är att alla ska få vara med i samtalet, även barnen.

Gud lyssnar alltid, även om vi inte alltid får det vi ber om. När vi ber händer det tvärtom ibland att vi själva upptäcker att vi egentligen vill något annat eller behöver något annat än vi först trodde. Så är det också när demokratin fungerar: vi lär oss nya saker om oss själva och varandra i samtalet.

Läs: Lukas kapitel 11, vers 5-10 (om bönen).

Be: Gud, tack för att du alltid lyssnar. Hjälp mig att lyssna till mig själv och till dig så att jag förstår mer av vad som är bäst för mig att göra. Förlåt mig när jag inte bryr mig om vad andra behöver och tror att de inte är värda att lyssna på. Hjälp mig att komma överens med dem jag har svårt för.Gör mig modig nog att stå för det jag själv tycker inför andra och modig nog att lyssna på dem. Hjälp mig att inte ge upp när det är svårt. Amen.

Gör: Skriv en liten lista över tre personer och tre ämnen som du vill be för den här veckan, och hitta en stund varje dag när du ber för och tänker på dem. I slutet av veckan, fundera över om du ser på de personerna och ämnena på ett nytt sätt eller inte.

Skrivet av Maria Hammarström, 2014-01-31 för Svenska Kyrkans Ungas medlemstidning Troligt, www.troligt.org