Etiopien

Hit går pengarna från Bial!

Hope for Children Ethiopia

Hope for Children (HCE) ger utbildning och hem åt unga människor som levt sina liv på gatan.

HCE arbetar med att möta grundläggande behov för utsatta barn, barn utan tillgång till utbildning på grund av fattigdom  och unga människor som lever på gatan. HCE har också verksamhet som riktar sig till tidigare prostituerade och kvinnor på landsbygden. HCE arbetar utifrån ett holistiskt tänkande där socialt stöd går hand i hand med kristet liv och lärjungaträning.

HCE erbjuder möjlighet till studier, från grundskola upp till universitetsnivå, men även yrkesutbildningar av olika slag, så att unga människor kan försörja sig själva och bygga sin egen framtid.

Bials stöd till HCE går till: 

  • Studiestöd till barn i familjer som lever i fattigdom i form av skolavgift, skolmaterial och transport.
  • Unga som tidigare bott på gatan och som nu går i grundskolan, på gymnasiet eller på universitet, får stöd till skolavgifter, boende, mat och kläder.
  • Unga människor får gå en ettårig yrkesutbildning och utbilda sig till exempelvis skräddare, frisör, restaurang-/köksbiträde eller byggnadsarbetare för att få möjlighet att försörja sig själva.
Vad räcker pengarna till?

310 kr räcker till mat i en månad för ett tidigare gatubarn som nu får stöd av HCE.
1500 kr räcker till ett års skolgång för ett barn i en fattig familj som får stöd från HCE.Aira sjukhus

På Aira sjukhus får människor som lever i fattigdom möjlighet till bra sjuk- och hälsovård. Hundratals patienter tas emot varje dag vid sjukhuset.

Bials stöd till Aira sjukhus går till kvinnor som föder barn på sjukhuset så att de slipper betala höga avgifter för förlossningar. Då har fler råd att föda barn på sjukhuset. Att fler kommer till sjukhuset ger säkrare förlossningar och bidrar därigenom till minskad barn- och mödradödlighet.

Barnmorskor får utbildning på sjukhusets sjuksköterskeskola. Genom EFS stöd får 20 studenter studiestipendier för sin barnmorskeutbildning. Skolan utbildar sjuksköterskor och barnmorskor för att få kvalificerad personal till Aira sjukhus och andra närliggande sjukhus och vårdcentraler.

Fritids i Rama

Förutsättningarna för detta arbete förändrades i och med konflikter i landet som bröt ut 2021, läs vidare här.

Bial är med och ger stöd till föräldralösa och utsatta barn i Rama, i norra Etiopien. Nästan 50 barn i Rama får tack vare vårt bidrag möjlighet till skolgång. De ges också kläder, skor och mat. I staden har Mekane Yesus-kyrkan ett litet område där barnen samlas efter skolan för lunch, läxläsning, lek och gemenskap.

När det blev väpnade konflikter i Tigray-regionen hösten 2021 kunde inte verksamheten fortsätta och centret för barnen har drabbats hårt. Det är i dagsläget inte möjligt att återstarta verksamheten. Men, en humanitär insats har gjorts som innefattar dessa barn och deras familjer. 102 barn har fått skolmaterial, mat och hygienartiklar.

Tidigare fanns det 27 flickor och 16 pojkar i programmet i åldrarna 7-14 år. Samtliga får läkarundersökning två gånger per år som en del av programmet och de försöker möta behov som finns av särskilt stöd.

Behoven är mycket stora. Dubbelt så många barn i området skulle kunna vara med i programmet om det fanns plats och budget för det. Även lek- och sportmaterial skulle behövas för barnens fritid. De fyra personer som jobbar med projektet är mycket hängivna och gör det mycket bra.

Vad räcker pengarna till?

1750 kr räcker till lunch i ett år till ett av barnen i Rama.

Totala kostnaden för mat var 2015 ca 47 000 kr, nu år 2019 är kostnaden betydligt höre och ligger på 106 000 kr, och då räcker det till lunch till 60 barn, måndag-fredag. Om man räknar med att barnen har får mat fem dagar i veckan i 50 veckor kostar en lunch för ett barn drygt 7 kr.

En växande kyrka!

EFS samarbetar i Etiopien främst med Mekane Yesuskyrkan (EECMY). Det är en luthersk kyrka med karismatisk prägel och snabb tillväxt.

De över 8 000 församlingarna finns spridda över landet, men med tyngdpunkt i de västra och södra delarna av landet. EECMY har drygt tio miljoner medlemmar och cirka 4 000 präster och leds av en kyrkopresident. EECMY är indelat i 25 synoder som var och en leds av en synodpresident. EECMY betonar en holistisk missionssyn, att se till människans andliga, själsliga och fysiska behov, och driver en lång rad utbildningsinstitutioner och andra verksamheter.

Hur mycket är 10 kr värt?

Känner barnen att det är lite att ge 10 kronor? Här ges några exempel på vad små och stora slantar kan ge kopplat till Bial-projekten i Etiopien.
1 etiopisk birr är ungefär 0,30 svensk krona (maj 2020).

I Etiopien finns statliga och privata skolor. Skolavgiften för statliga skolan är endast 500 birr per år. Avgiften för privat skola är 300 birr/månad och betalas 10 månader. Där till kommer kostnad för:
Skolböcker: 500 birr/år
Skoluniform: 450 birr/år
Skor: 300 birr/år
Skrivmaterial (papper, pennor etc): 250 birr/år
Skolväska: 250 birr/år

Ett år i statlig skola: 2250 birr cirka 900 kr
Ett år i privat skola: 4750 birr cirka 1900 kr

Skillnaden mellan en statlig och privat  skola är att den statliga skolan inte har någon kvalitetskontroll. Detta innebär att lärare agar barn och att nivån på undervisningen är lägre. Föräldrar har inte heller något att säga till om. På en privat skola, som de allra flesta barnen i Bial-projekten går på, finns det kontroll på undervisning och lärare, och föräldrar har mer inflytande. En förälder som har barn i till exempel Entotto-skolan som är en privat skola har en genomsnittslön på 3000 birr/mån.

Andra exempel på kostnader:
Mjöl: 15 birr/kg
Socker: 15 birr/kg
Ägg: 3 birr/st
Smör: 120 birr/kg
Banan: 12 birr/kg
Avokado: 14 birr/kg
Tomater: 14 birr/kg
Vatten: 15 birr/liter
Majskolv: 3.50 birr/st
Anteckningsbok till skolan: 15 birr

Inflationen i Etiopien är hög och människor, speciellt i storstäder som Addis Ababa, kämpar för att få månaden att gå ihop. Lönerna matcher inte inflationen. För några år sedan kostade en skoluniform 140 birr och en anteckningsbok 4 birr, alltså en rejäl höjning och kostnad som gör att flera barn inte kan gå i skolan.

Artiklar från Etiopien

Pandemin har slagit hårt mot världens barn
Från mörker till ljus i Etiopien
Bildreportage – Nytt hopp för Etiopiens utsatta
Fritidsgården i Rama