Etiopien

Hit går pengarna från BIAL!


Barn i Rama

BIAL är med och ger stöd till föräldralösa och utsatta barn i Rama, i norra Etiopien. Nästan 50 barn i Rama får tack vare vårt bidrag möjlighet till skolgång. De ges också kläder, skor och mat. I staden har Mekane Yesus-kyrkan ett litet område där barnen samlas efter skolan för lunch, läxläsning, lek och gemenskap.

Just nu finns det 27 flickor och 16 pojkar i programmet i åldrarna 7-14 år. En av pojkarna har en funktionsnedsättning och sitter i rullstol och tre av barnen är smittade med HIV. Samtliga får läkarundersökning två gånger per år som en del av programmet.

Behoven är mycket stora. Dubbelt så många barn i området skulle kunna vara med i programmet om det fanns plats och budget för det. Dessutom behöver husen på området renoveras och byggas ut. Även lek- och sportmaterial skulle behövas för barnens fritid. De fyra personer som jobbar med projektet är mycket hängivna och gör det mycket bra.

 

vad räcker pengarna till?

1750 kr räcker till lunch i ett år till ett av barnen i Rama.

Totala kostnaden för mat var 2015 ca 47 000 kr, nu år 2019 är kostnaden betydligt höre och ligger på 106 000 kr, och då räcker det till lunch till 60 barn, måndag-fredag. Om man räknar med att barnen har får mat fem dagar i veckan i 50 veckor kostar en lunch för ett barn drygt 7 kr.

Hope for Children Ethiopia

Genom ekonomisk stöd till organisationen Hope for Children Relief and Development Association (HCE-RDA) är BIAL med och bidrar till Street Children Program:

  • Studiestöd till barn i fattiga familjer i form av skolavgift, skolmaterial och transport.
  • Före detta gatubarn som nu går på universitet, high school eller grundskolan får boende, mat, kläder, skolavgifter m.m. Det är dessa barn som tidigare bodde i det som kallades Light house som BIAL gett till, men nu bor på andra ställen. De får stöd till dess att de är klara med sin utbildning.
  • Yrkesutbildning.

vad räcker pengarna till?

310 kr räcker till mat i en månad för ett tidigare gatubarn som nu får stöd av HCE.
1500 kr räcker till ett års skolgång för ett barn i en fattig familj som får stöd från HCE.


En växande kyrka!

Mekane Yesus-kyrkan grundades officiellt 1959, och EFS fick med glädje vara med i den processen. Det är en kyrka som vuxit väldigt mycket under de senaste 50 åren, och idag finns 8000 församlingar och 7,2 milj medlemmar (årsskiftet 2014-2015). Detta gör Mekane Yesus-kyrkan till den största lutherska kyrkan i världen, med god konkurrens av den Lutherska kyrkan i Tanzania. Svenska kyrkan kommer som god trea på en listan. Olika missioner och kyrkor i Europa och Amerika stöder EECMY, vars grundsyn är holistisk, att se till människans andliga, själsliga och fysiska behov. EFS ger varje systerkyrka ett grundanslag där kyrkan själv beslutar om hur medlen ska fördelas. En viktig del är att ge förutsättning för kyrkan att kunna administrera sitt arbete. Kyrkan använder även medlen för församlingsbyggande, teologisk utbildning samt hälso- och sjukvård (inte minst bland HIV- och Aids-drabbade) som genomförs av de 19 synoderna och de tre arbetsområdena.

Hur mycket är 10 kr värt?

Känner barnen att det är lite att ge 10 kronor? Här ges några exempel på vad små och stora slantar kan ge kopplat till BIAL-projekten i Etiopien.
1 etiopisk birr är ungefär 0,30 svensk krona (maj 2020).

I Etiopien finns statliga och privata skolor. Skolavgiften för statliga skolan är endast 500 birr per år. Avgiften för privat skola är 300 birr/månad och betalas 10 månader. Där till kommer kostnad för:
Skolböcker: 500 birr/år
Skoluniform: 450 birr/år
Skor: 300 birr/år
Skrivmaterial (papper, pennor etc): 250 birr/år
Skolväska: 250 birr/år

Ett år i statlig skola: 2250 birr cirka 900 kr
Ett år i privat skola: 4750 birr cirka 1900 kr

Skillnaden mellan en statlig och privat  skola är att den statliga skolan inte har någon kvalitetskontroll. Detta innebär att lärare agar barn och att nivån på undervisningen är lägre. Föräldrar har inte heller något att säga till om. På en privat skola, som de allra flesta barnen i BIAL-projekten går på, finns det kontroll på undervisning och lärare, och föräldrar har mer inflytande. En förälder som har barn i till exempel Entotto-skolan som är en privat skola har en genomsnittslön på 3000 birr/mån.

Andra exempel på kostnader:
Mjöl: 15 birr/kg
Socker: 15 birr/kg
Ägg: 3 birr/st
Smör: 120 birr/kg
Banan: 12 birr/kg
Avokado: 14 birr/kg
Tomater: 14 birr/kg
Vatten: 15 birr/liter
Majskolv: 3.50 birr/st
Anteckningsbok till skolan: 15 birr

Inflationen i Etiopien är hög och människor, speciellt i storstäder som Addis Ababa, kämpar för att få månaden att gå ihop. Lönerna matcher inte inflationen. För några år sedan kostade en skoluniform 140 birr och en anteckningsbok 4 birr, alltså en rejäl höjning och kostnad som gör att flera barn inte kan gå i skolan.

Artiklar från Etiopien

Lighthouse – ett ljus mitt i Addis Abeba
Bildreportage – Nytt hopp för Etiopiens utsatta
Fritidsgården i Rama