Somaliland

Hit går pengarna från Bial!


Warsan relief

Warsan Relief Organization (WRO) startade som en humanitär organisation i norra Somalia, Somaliland, 2017 och sedan starten har EFS samverkat med dem. Warsans huvud­sakliga mål är att komma med hjälp, ljus och hopp till de allra mest utsatta i samhället. De verkar på den somaliska landsbygden som är oerhört utsatt vad gäller tillgång till sjukvård och utbildning, men också vatten och förnödenheter. Under ett antal år har de bedrivit ett skolmatprojekt så att barn skickas till skolan och får bättre hälsa (detta har nu annan finansiering än från EFS/Bial). De ger utbildning i till exempel jordbruk för att stödja individer och familjer att klara sig själva. Bland annat har Warsan etablerat ett hönseri för självförsörjning i ett internflyktingläger.

Mobil klinik och hälsovård för barn och familjer

På den mobila kliniken arbetar en läkare som är både allmänläkare och barnläkare, och en sjuksköterska som gör undersökningar och vid behov delar ut kosttillskott, skriver ut läkemedel eller hänvisar patienter till statliga sjukhus för ytterligare vård. Den mobila kliniken har bidragit till trygghet för familjerna i byarna och även blivit ett psykosocialt stöd dit många vänder sig för rådgivning. Warsan utbildar ”byhälsovårdare” i nutrition, hygien etc så att de kan förmedla kunskap till byinvånarna.


Fakta om Somalia


visste du att…

… Somalia har Afrikas längsta kust.
… EFS historia i Somalia går tillbaka till 1898. Missionären Karl Cederqvist kom då till Kismayo.
… Mustafa Mohamed som är svenska friidrottare och innehavare av svenskt rekord i maraton kommer från Mogadishu i Somalia.
… brist på rent vatten är ett stort hälsoproblem. 5,2 av 10 personer i Somalia har tillgång till rent vatten.
… de mer fruktbara och odlingsbara områdena ligger i södra delarna av landet. Från Somalia exporteras boskap, fisk och kött till grannländer.
… avskogning är ett allvarligt miljöproblem, vilket försvårar livssituationen för många av landets jordbruksarbetare.
… huvudstaden heter Mogadishu och upprättades på 900-talet och landet har sedan dess varit övervägande muslimskt.
… invånarnas livssituation är extremt svår på grund av inbördeskrig, konflikt mellan klaner och återkommande naturkatastrofer. Över 1,1 miljoner är på flykt i landet och 1 miljon har flytt från landet.
Källa: globalis.se


artiklar och filmer

Hakis besök i Balli Issa.

I september 2020 sändes EFS insamlingsprogram Se Be Ge från Somalia. Där kan du se inslag från barnen i Bali Issa https://efsplay.nu/sebege2020/