Somalia

Hit går pengarna från Bial!


Warsan relief

Warsan Relief Organization (WRO) startade som en humanitär organisation i norra Somalia 2017 och sedan starten har EFS samverkat med dem. WRO:s huvud­sakliga mål är att komma med hjälp, ljus och hopp till de allra mest utsatta i samhället. Förutom att ge mat vill de ge utbildning i till exempel jordbruk för att stödja individer och familjer att klara sig själva. Bland annat har Warsan etablerat ett hönseri för självförsörjning i ett internflyktingläger. Målet med matutdelningen i skolor är att samhället, både stat och invånare i byarna, investerar i barnen och Warsan kan fasa ut sin verksamhet.

Skolluncher

EFS samarbetspartner Warsan i Somalia driver ett humanitärt arbete i några byar utanför staden Hargeisa. I byn Balli Issa tillagas det lunch som EFS bekostar till 103 skolbarn varje vardag. I byarna utanför Hargeisa är det ofta långt att gå till skolan. En del barn har uppemot två timmars promenad till skolan, oftast utan frukost i magen. Barnens familjer är boskapsskötare och föräldrarna vet inte varför utbildning är viktigt för deras barn. Därför startades en utbildningskommité för att tillsammans verka för att barnen ska komma till skolan. Tack vare lunchen, som serveras alla skoldagar lördag-onsdag, orkar barnen vara koncentrerade under lektionstid. Skollunchen har också gjort att fler barn går till skolan. Nu planeras för att testa ytterligare ett matprogram i en större grundskola.

Med små medel ger EFS och Warsan förutsättningar för fler barn att gå i skola på den somaliska landsbygden. Detta är en mycket grundläggande förutsättning för ett förvandlat samhälle, helt i linje med EFS vision. Barnen får dessutom bättre hälsa tack vare den mobila kliniken som Warsan sätter upp två gånger i månaden i Bali Ciise.

Vad räcker pengarna till?

Warsan räknar med att servera skollunch till 313 barn under nästa skolår. Kostnaden per dag är 475 kr för alla barn sammanlagt, eller ungefär 1,50 kr per barn. 

Mobil klinik

På den mobila kliniken arbetar en läkare som är både allmänläkare och barnläkare, och en sjuksköterska som gör undersökningar och vid behov delar ut kosttillskott, skriver ut läkemedel eller hänvisar patienter till statliga sjukhus för ytterligare vård. Den mobila kliniken har bidragit till trygghet för familjerna i byarna och även blivit ett psykosocialt stöd dit många vänder sig för rådgivning.


Fakta om Somalia


visste du att…

… Somalia har Afrikas längsta kust.
… EFS historia i Somalia går tillbaka till 1898. Missionären Karl Cederqvist kom då till Kismayo.
… Mustafa Mohamed som är svenska friidrottare och innehavare av svenskt rekord i maraton kommer från Mogadishu i Somalia.
… brist på rent vatten är ett stort hälsoproblem. 5,2 av 10 personer i Somalia har tillgång till rent vatten.
… de mer fruktbara och odlingsbara områdena ligger i södra delarna av landet. Från Somalia exporteras boskap, fisk och kött till grannländer.
… avskogning är ett allvarligt miljöproblem, vilket försvårar livssituationen för många av landets jordbruksarbetare.
… huvudstaden heter Mogadishu och upprättades på 900-talet och landet har sedan dess varit övervägande muslimskt.
… invånarnas livssituation är extremt svår på grund av inbördeskrig, konflikt mellan klaner och återkommande naturkatastrofer. Över 1,1 miljoner är på flykt i landet och 1 miljon har flytt från landet.
Källa: globalis.se


artiklar och filmer

Hakis hälsningar från Balli Issa http://budbararen.nu/artikel/salam/

Bildreportage: Goda nyheter till Somalia http://budbararen.nu/artikel/bildreportage-goda-nyheter-for-somalia/

I september 2020 sändes EFS insamlingsprogram Se Be Ge från Somalia. Där kan du se inslag från barnen i Bali Issa https://efsplay.nu/sebege2020/

Bildreportage om skolluncherna i Somalia: http://budbararen.nu/artikel/bildreportage-skolmat-i-somaliland/