Malawi

Hit går pengarna från Bial!

 

Barn- och ungdomsarbetet i den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Malawi

Den lilla evangelisk-lutherska kyrkan i Malawi (ELCM) är i ständigt växande. Huvuddelen av de 120 000 medlemmarna finns på landsbygden och lever under enkla förhållanden. Hälften av medlemmarna är barn/unga. Ungdoms- och körverksamhet är en stor aktivitet i församlingsarbetet. Kyrkan har även ett socialt arbete bland de som drabbats av torka, svält, översvämningar och inte minst av HIV och aids. I ELCM:s framtidsplaner har utbildning av ledare och undervisning av kyrkans folk särskild prioritet. EFS ger ett ekonomiskt allmänt anslag till kyrkan, och med hjälp av Bial kan vi stötta arbetet med scouter, söndagsskola och ett ungdomsprojekt med utbildning om HIV/aids. Vi vill också så gott det går fortsätta kontakten med ELCM genom ungdoms- och scoututbyte, vilket pågått sedan 1999.

 

Ungdomsledarutbildning

I år stöttar Bial återigen ungdomsarbetet i EFS systerkyrka i Malawi, ELCM. Nu satsar kyrkan på att rusta ungdomar i ledarskap och öka deras delaktighet i beslut och aktiviteter på kyrkans alla nivåer, för att stärka de ungas röst. ELCM:s medlemmar består till stor del av barn och ungdomar och det är nödvändigt att ungdomar får spela en viktig roll i kyrkans ledarskap. Målet är att ungdomarna i programmet ska växa som kristna ledare och i entreprenörskap. De kommer att vara delaktiga i utvecklings- och mikrolånprojekt på landsbygden som främjar självförsörjning. ”Detta ledarskapsprogram stödjer de unga att genomföra utvecklingsprojekt utifrån sina egna förmågor tillsammans med lokala resurser. Det hjälper också de unga att ha en anda av teamarbete”, säger pastor Evance Mphalasa som är rådgivare i ungdomsfrågor på ELCM.Fakta om Malawi


Visste du att…

… Malawis yta är 118.500 kvadratkilometer.
… det bor 17,3 miljoner i Malawi. (källa: CIA The World Factbook)
… det i huvudstaden Lilongwe bor ca 905 000 invånare. (källa: CIA The World Factbook)
… Det finns följande religioner: kristendom, islam och olika stamreligioner.
… De flesta lever på jordbruk; man odlar majs, hirs, ärter, bönor och maniok. Man exporterar te, tobak, kaffe, socker, bomull och jordnötter.
… Man talar chichewa, engelska och en rad stamspråk
När det gäller mynt så är 1 kwacha = 100 tambala.


Artiklar om Malawi

min-syster-ar-min-basta-van_malawi
malawi-skodar
i-skuggan-av-aids_malawi
hakis-dagbok-fran-malawi
frizon-for-flickor_malawi
fran-utsatthet-till-delaktighet_malawi
malawiscouter
scoutvanner_malawi
kyrkan stärker de ungas röst