Material och landfakta

Guide för att hitta material om Bial för insamling och aktiviteter

På Bials hemsida finns olika typer av material att ladda ner för barngrupper och läger, men också för insamlingar som anordnas till förmån för Bial.

Under fliken ledarmaterial finns aktiviteter, sånger, andakter och undervisning utifrån olika teman. Där finns också information om Bials egna ”maskotar”, dockan Haki och giraffen Raffael och hur de kan användas i barngruppen. 

Söker du efter bilder från insamlingsändamålen, logga och affisch finns det under ledarmaterial en flik med material att ladda ner.

Söker du information om insamlingsändamålen för Bial? Gå till Så här används pengarna och klicka in på aktuellt land för att läsa om alla projekt.

efsplay.nu  samlas Bial-filmer som kan visas för att ta upp kollekt eller i samband med aktivitet om Bial med barngruppen.

I ca fem nummer per år finns ett särskilt Bial-uppslag i EFS medlemstidning Budbäraren med nyheter, reportage och material för dig som är ledare, förälder och insamlare. Läs den digitala tidningen här. Bial-artiklar från tidningen finns också att hitta under respektive insamlingsprojekt. Bial-serien som publiceras i Budbäraren finns här.


Böcker och material som rör barns rätt och livsvillkor, barn i församling och arbete med mission

Om barn och livets frågor av Ulrica Stigberg
Utifrån världshälsoorganisationen WHOs lista över våra existentiella behov skriver Ulrica Stigberg om barns och ungas livsfrågor, och hur vi vuxna måste ta barn på allvar och värna deras plats i tillvaron.

Livsmod – om teologi, barn och unga av Maria Södling
Rättighetsperspektivet är självklart integrerat i en reflektion kring teologi ur ett barnperspektiv.
Ladda ner här

Barnets rätt – en bok om barnkonventionen, Sensus
Ger en grundläggande introduktion till barnkonventionen. Vad betyder det att barnet ska ha inflytande, och vem kan avgöra vad som är barnets bästa? Finns att beställa på Sensus hemsida, Sensus hemsida.

På hemsidan för nätverket Jesus till barnen finns resurser som rör barn i samhälle, familj och kyrka. Du hittar den här.

Sveriges kristna råd uppmärksammar barn och ungdomars rättigheter och delaktighet i såväl kyrkornas liv som samhället i stort. SKR har en grupp som heter Kyrkornas samrådsgrupp kring Barnkonventionen där Salt (EFS barn och unga) är med.

Kyrkornas globala vecka som arrangeras lokalt i församlingar en vecka i november tillhandahåller material för hela församlingar, med visst material specifikt för barn och unga. På teman som Skapelsefred, Sida vid sida och Över gränser finns gudstjänstförslag, bibelstudium, diskussionskort, tipspromenad, övningar med mera. Kolla här!

Svenska kyrkan har en handbok om barnkonsekvensanalys som kan vara till hjälp i församlingar för att lyfta fram barnperspektiv och barnen. Barnkonsekvensanalys

Mer om barnkonventionen hittar du på sidan om Haki, Bials resedocka som berättar om barns rättigheter!

Barn som är på flykt, asylsökande och nyanlända i Sverige, samt utsatta EU-migranter

I och med kriget i Ukraina ger en psykolog på Rädda barnen vägledning om hur vi kan prata med barn om situationen. Så pratar du med barnen om Ukraina.

Rädda Barnen, Röda Korset och Svenska kyrkan har tillsammans tagit fram en flyer om fem principer som hjälper dig i mötet med människor på flykt. Hämta den här.

Equmenia har ett material som heter Gränslöst – att starta verksamhet och bygga gemenskap med barn och unga i asylprocessen. Där ges goda exempel på mötesplatser, tips och råd för att starta verksamhet, andaktsförslag och lättillgänglig information om asylprocessen. granslost_equmenia

Läs en artikel ur Budbäraren om projektet Migrantmammor i Skellefteå. ”Att komma till ett nytt land är tufft. Att fungera som förälder i allt det nya kan vara ännu knepigare. I EFS-kyrkan i Skellefteå möts kvinnor från olika länder för att lära sig mer om Sverige och samtidigt dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.”

Att prata med barn om Krig och katastrofer är en vägledning för dig som vuxen i samtalet med barn du möter om hemska och svåra saker som händer i världen. (Från 2015/2016 efter flyktingvågen)

Se mer under ledarmaterial!

Fakta om olika länder

Världskoll I många delar av världen går utvecklingen framåt. Fattigdomen minskar, fler människor har tillgång till rent vatten och en rekordstor andel barn i världen börjar skolan. Här kan du jämföra olika länder, spela vårt quiz och få koll på läget i världen med hjälp av aktuell FN-statistik.

Globalis Globalis är en interaktiv världskarta där du själv skapar egna kartor och grafer samt hittar information om länder, konflikter, avtal och mycket mer. Målet med Globalis är i första hand att informera om likheter och skillnader i det mänskliga samhället och om människornas inverkan i livet på planeten med visuella hjälpmedel.