Haki – för barns rättigheter

Haki på besök i Somalia.

Haki vill att alla barn ska ha det bra och därför vill hon att barnkonventionen efterlevs. I ljuset av Guds kärlek är Bial med och verkar för att alla barn ska få sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention tillgodosedda. Att ha fri- och rättigheter innebär också att jag som medmänniska har en skyldighet att värna om andras rättigheter. Inom Bial ryms olika satsningar både i Sverige och internationellt för att både barn och vuxna ska lära sig om barns rättigheter och på så sätt kämpa för en bättre värld för barn.

Material om barnkonventionen

Få en översikt över konventionen med hjälp av en kortversion från Rädda Barnen. Barnkonventionen kort version

Rädda Barnen har tagit fram en målarbok ”Det här är dina rättigheter”. Barn kan lära sig om sina rättigheter på ett lekfullt sätt genom att fylla i målarbilder. malarbok_radda_barnen_barnkonventionen

På UNICEFs hemsida går det att ladda ner och beställa hem material med övningar, berättelser och filmer för barn i skolåldern. Länk till materialet.

Nu när Agenda 2030 finns så brukar även globala målen lyftas in i internationella verksamheter som syftar till att stärka barns ställning och kämpa för barns bästa. Använd materialet Sikta mot målen som kan beställas gratis från Salt.

Använd gärna Haki-dockan när ni har aktiviteter utifrån barnkonventionen och våra Bial-projekt. Låt någon vara Hakis röst, eller kanske hon viskar till ledaren som berättar. Haki tar gärna med sig en etnografikalåda med saker från ett specifikt land som hon berättar om. Under Ledarmaterial finns aktiviteter med Haki. Här nedan finns berättelser från Haki. Hör gärna av er för att få tillgång till fler bilder. För beställning av Haki, se Kontakt.

Berättelser från Haki

Bilder från Hakis besök i Somalia 2022.

Haki berättar om sitt besök på barnhemmen i Shahpur och Junnardeo i Indien. Hon har även varit på bröllop! 
Haki i Indien

Följ med till massajbyn Chitego i Tanzania!
Haki möter massajer

Haki är på resa i södra Tanzania och träffar bland annat söndagsskolebarn och djur på savannen.
Hakis resebrev Tanzania