Sikta på målen

Med detta material kan ni i barngruppen arbeta med rättighetsfrågor på ett kreativt och Bibel-förankrat sätt. Målet är att införliva hopp och inspiration hos barn och unga att vara en medmänniska och en god förvaltare av Guds skapelse.

Materialet består av kuber utifrån FN:s globala mål och innehåller diskussionsfrågor, fakta och idéer för respektive mål och det medföljer en ledarguide. Kuberna kan också läggas sida vid sida och formar då en världskarta och barnen kan se hur världens länder – och alla vi människor – hör ihop.


I ledarguiden kopplas målen till BIALs insamlingsprojekt och vision. Skolbarn känner säkert igen målen om de lär sig om Agenda 2030 i skolan. Genom att arbeta med rättighetsfrågorna kan vi koppla ihop barnens vardag med tro och mission, så att det kristna evangeliet blir viktigt på riktigt. Tron på evangeliet tar sig uttryck i praktisk handling. Att bekämpa allt det som kränker människans värde och rättigheter hör till den kristna kyrkans gemensamma ansvar. Hur kan vi göra positiv skillnad för andra barn i världen?

Materialet är gratis men ni betalar frakt. Salt har fått del av ett begränsat antal kit från Lepramissionen, så det är först till kvarn som gäller. 
Maila er beställning till: sofia.svensson@efs.nu