Sikta på målen

Med detta material kan ni i barngruppen arbeta med rättighetsfrågor på ett kreativt och Bibel-förankrat sätt. Målet är att införliva hopp och inspiration hos barn och unga att vara en medmänniska och en god förvaltare av Guds skapelse.

Materialet består av kuber utifrån FN:s globala mål och innehåller diskussionsfrågor, fakta och idéer för respektive mål och det medföljer en ledarguide. Kuberna kan också läggas sida vid sida och formar då en världskarta och barnen kan se hur världens länder – och alla vi människor – hör ihop.


I ledarguiden kopplas målen till BIALs insamlingsprojekt och vision. Skolbarn känner säkert igen målen om de lär sig om Agenda 2030 i skolan. Genom att arbeta med rättvisefrågor kan tro och kristet liv kopplas ihop med praktisk handling, så att de goda nyheterna som evangeliet är når vidare till fler. Tron blir viktig på riktigt. Att bekämpa allt det som kränker människans värde och rättigheter hör till den kristna kyrkans gemensamma ansvar. Hur kan vi tillsammans göra världen bättre för barn?

Materialet är gratis. Salt har fått del av ett begränsat antal kit från Lepramissionen, så det är först till kvarn som gäller. 
Maila er beställning till: sofia.svensson@efs.nu