Insamlingskampanj

Inom Salt samlas pengar till Bial in kontinuerligt i barngrupper såsom söndagskolor, scoutkårer, barnkörer och på läger. I februari/mars lyfter EFS riks Bial i sin särskilda insamlingskampanj. Då tas det fram ett kollektupprop, bilder och film med årets Bial-tema som kan användas för att ta upp kollekt i gudstjänst och informera om Bial i det lokala EFS-sammanhanget. 

Material till kampanjen finns också att ladda ner på EFS hemsida för aktuell insamlingskampanj.

2023

”Skapad för gemenskap” – barn behöver trygga gemenskaper

Fler affischer finns där insamlingsmaterial laddas ner på EFS hemsida.

Kollektupprop

Material för barngruppen finns här.Tidigare år

Se ledarmaterial på temat Skapad till att skapa här.

Se ledarmaterial på temat barns rätt till liv här.

Se ledarmaterial på temat barns rätt till fred här.

Se ledarmaterial på temat barns rätt till skola här.