Bial-gruppen

Bials arbetsgrupp

Bials arbetsgrupp arbetar med att inspirera för Bial och utveckla Bials arbete och är ett råd under Salts riksstyrelse. Välkommen att höra av dig till någon i gruppen för att få tips på hur du kan arbeta med Bial i din barngrupp och idéer för om ni ska ha en insamling. Det finns också möjligheter att få besök i ert sammanhang för Bial-inspiration.

Kontakt till gruppens medlemmar:

Maria Grahn, Tollarp, hanssonsmaria@hotmail.com
Liselott Olika, Uppsala, liselott_olika@hotmail.com
David Folkesten, Göteborg, david@folkesten.se
Jessica Reijer, Göteborg, jessica.reijer@hotmail.com
Alma Åkesson, Lund, almaakesson99@gmail.com

Var med i Bials arbete! 

Har du ett intresse av barn, rättighetsfrågor, mission, internationella frågor? Har du gåvor som du tror kan vara till användning för Bials arbete? Till exempel undervisning, webb och media av olika slag, barngruppserfarenhet, missionsresor etc. Ditt engagemang och dina gåvor behövs i Bialgruppen men också som en resurs. Hör av dig till någon i Bialgruppen eller Sofia Svensson, se kontakt, för att veta mer.