Nora Sandahl

Nora är sjuksköterska och en barnrättskämpe som är med och utvecklar verksamheten för barns bästa i Iringa stift i Tanzania.

Marita Hasselberg

Marita är barnsjuksköterska och jobbar på barnavdelningen och BVC på Bunda sjukhus i Tanzania.