Marita Hasselberg

Marita är barnsjuksköterska och jobbar på barnavdelningen och BVC på Bunda sjukhus i Tanzania.