Nora Sandahl

Nora återvände med sin familj till Sverige sommaren 2023. Här kan ni ta del av berättelser i text och film från hennes arbete som sjuksköterska och med söndagsskolor i Iringa stift i Tanzania.

Marita Hasselberg

Marita är barnsjuksköterska och jobbar på barnavdelningen och BVC på Bunda sjukhus i Tanzania.