EFS och Salt vill genom insamling till BIAL arbeta för att barn ska få höra talas om Jesus, få sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention tillgodosedda och bli delaktiga i kristen mission. Detta vill vi göra genom konceptet Barn i alla länder (BIAL).

Genom BIAL vill EFS och Salt:

  • ge barn i Sverige ökad kunskap om och stärkt engagemang för mission utifrån ett globalt perspektiv
  • att barn får lära sig om barns rättigheter och livssituation i olika länder
  • ge barn möjlighet att genom sin egen insamling vara med och göra världen bättre för barn

Kollektupprop

Kollektupprop med olika teman för att berätta om BIAL i församlingen eller andra sammanhang där en gåva samlas in.

Fakta och material

Läs artiklar som skrivits om BIAL-projekten i EFS tidning och få tips på material om barns rätt och mission. Här finns även länkar till fakta om länder.

Idéplank

Dela dina bästa tips för att använda BIAL i barngruppen. Har du en idé på ett kreativt sätt att samla in pengar? Skriv i idéplanket! Här läggs också nyheter upp om det som rör Barn i alla länder.