BIAL i Skatten

Skatten – på äventyr med Gud är ett kreativt material för söndagsskola och andra barngrupper. BIAL finns med i Skatten-samlingen då gruppen samlar in en gåva in till ett internationellt missionsprojekt. Det visar på ett sätt som gör oss delaktiga i missionen. Vi som har det bra materiellt sätt kan ge av våra pengar. I missionsprojektet betonas det att vi som kristna är del av en världsvid gemenskap och har syskon i andra länder. Ett ömsesidigt synsätt är viktigt, att vi kan lära av varandra oavsett varifrån vi kommer. Varje läsår har ett tema utifrån vilket gruppen får höra berättelser, se filmklipp, bildspel, ha skapande och be för barn i andra länder när vi också ber för oss själva.

Material som används i missionsprojektet finns under de olika aktivitetsrubrikerna.

Temaår i SKATTENs internationella missionsprojekt:

2012-2013 Tanzania
2013-2014 Etiopien
2014-2015 Indien
2015-2016 Mellanöstern och Nordafrika
2016-2017 Malawi
2017-2018 Tanzania
2018-2019 Alla barn har rätt att gå i skolan (se samlat material under kategorin Upplevelser och undervisning)
2019-2020 Alla barn har rätt till tro och fred (se samlat material under kategorin Upplevelser och undervisning)

I detta SKATTEN-mejl ges goda skäl till att ha ett internationellt perspektiv och givandemoment i barnverksamheten Ge vidare! Ett uppdrag för alla åldrar.