Aktiviteter

Här ger vi tips på olika typer av aktiviteter som ni kan genomföra i barngruppen eller vid andra tillfällen med Bial som tema. Aktiviteterna syftar till att öka kunskapen om våra Bial-projekt, inspirera till mission i ord och handling här och i andra länder, och för att på ett kreativt sätt informera om Barnkonventionen.

Andakter

Ta en stund i bön och andakt på Bial-samlingen. Här finns till exempel upplägg med utgångspunkt i Barnkonventionen.

Upplevelser och undervisning

Idéer för undervisning, upplevelser och andra aktiviteter för att gestalta olika teman om barn, mission och barnkonventionen.

Sånger

Lär er en sång på ett annat språk, spela och sjung tillsammans och för andra.

Lekar

Här hittar du förslag på lekar för både större och mindre grupper. Det finns klurigheter och tävlingar, lekar för dem med spring i benen med mera.

Recept

Baka och laga rätter eller enklare tilltugg enligt recept från våra Bial-länder.

Skapande

Med färg, papper, sax och annat pysselmaterial skapar ni med inspiration från Bial-länderna.

Bial i Skatten

SKATTEN – på äventyr med Gud är ett material för söndagsskola och andra barngrupper som är översatt från norska Sprell levende. I Skatten kan vi ha gemenskap med barn i andra länder! I samlingen kan kollekt samlas in till Bial och på så vis blir barn delaktiga i kristen mission på ett kreativt sätt!