Alla barn har rätt till liv

Trots att barnadödligheten i världen har halverats de senaste 30 åren är behoven fortfarande enorma. En tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till rent vatten, toaletter och fungerande avlopp. I utvecklingsländerna är en fjärdedel av alla barn undernärda. Detta ökar riskerna för sjukdomar och i många länder råder brist på utbildad vårdpersonal och sjukvård. God hälsa är helt avgörande för att kunna utvecklas och delta i samhället!

Oavsett hur tillvaron ser ut har alla barn rätt att överleva och utvecklas socialt, fysiskt, mentalt och andligt enligt FN:s barnkonvention. Som Jesus efterföljare är det en hjärtefråga att värna om barns liv. Gud är källan till allt liv och Jesus kom för att ge liv, och liv i överflöd. Det livet kan bli känt redan nu för barn som får beskydd, läkedom och andlig vägledning.

Med detta tema om barns rätt till liv och utveckling kan ni i barngruppen få veta mer om barns situation i bland annat Tanzania och Somalia och göra aktiviteter tillsammans för att fundera över vad som är viktigt i livet, och ha bibelreflektion tillsammans med Gud som är källan till allt liv!


Nedladdningsbart ledarmaterial