Alla barn har rätt att gå i skola

Läsåret 2018/2019 hade SKATTEN – på äventyr med Gud tema om barns rätt till skolgång i det internationella missionsprojektet. Det är ett tillfälle att lyfta barns situation i andra länder gällande skolgång och samtala med barn om varför det är viktigt med skola, och hur barn kan verka för en bra skolmiljö, och för att barn i andra länder ska kunna gå i skola.

Här kan du som ledare få en bakgrund till att arbeta med frågan kring skolgång utifrån ett missionsperspektiv och på barnens nivå.

Titta på bilderna med texter som är från Eritrea och berätta om skolorna för döva och hörselskadade barn. Prata gärna med barnen om varför det är en rättighet för barn att gå i skolan, vad som kan hindra barn från att gå i skolan och vad som gör att en skola är bra. Hur kan barn vara med och göra skolan till en bra plats?

Barnen i de här skolorna finns med i kyrkan – den världsvida kyrkan som är Guds familj. Vi är alla syskon i Guds rike, vi kan hjälpa varandra och lära av varandra. Låt barnen få lämna pengarna till projektet.

Avsluta med en kort bön:
– Tack Gud för att du är nära oss och barn i alla länder.

Välsigna våra gåvor, så att de blir till hjälp för barnen i Eritrea, som vi tänker särskilt på idag.

Titta på bilderna och berätta om fritidsgården i Rama i Etiopien. Låt barnen berätta vad det väcker för tankar och känslor att få se och höra om barnen i Etiopien. Om några barn i gruppen själva går på fritids kan de få berätta hur det är. Ni kan exempelvis prata om på vilket sätt barn i alla länder lika varandra (behov av mat och omsorg, rätt till skola, fritid och lek), och vad som är behov och vad som är önskemål för barn i olika länder.