Skapad till att skapa

Vi är skapade till Guds, den stora Skaparens, avbild: kreativa, med lek och fantasi! 

Bial är med och stöttar viktigt arbete i världen för att barns rätt till lek, vila och fritid ska tillgodoses. Skapande och lek är viktigt för att barn ska må bra och utvecklas.

I barngruppen kan barnen använda sin skaparlust och bli delaktiga i missionen som gör skillnad för andra barn!

Tillsammans skapar vi möjligheter för barn i världen!


Material att ladda ner

Bial-serien om skapande och kreativitet.

Händer-drama

Händer-dramat förklarar evangeliet om Jesus som kom med utsträckta händer och nu lever mitt ibland oss. Vi kan visa Guds kärlek med våra händer! Se filmen med dramat och ladda ner PDF:en med instruktioner för denna aktivitet.


Skapa!

Insamling

Irak: Rita av händer
Bial stöttar Capnis barncenter.

På Capnis barncenter i Irak har barnen ritat av sina händer och skrivit drömmar för framtiden och böner. Gör denna aktivitet med era barn! Sätt upp i lokalen som en påminnelse om allt bra vi kan göra med våra händer, att Gud har omsorg och vi kan be för och nå ut till andra.

Händer som bär böner på Barnens konferens 2022.
Indien: Papperskonst

Skapa med ungdomarna på Happy Valley School i Indien! Se beskrivning här.

Indien: Dekorera kort med linser

Dekorera med linser, se beskrivning här.

Indien: Måla träd med okra

Förskolans -5 åringar skapade tryck med grönsaken okra på Happy Valley Schools skapardag.


Bönehänder

Inspiration om kreativitet och skapande