Skapad för gemenskap

Det kristna budskapet är att varje människa är skapad till Guds avbild. Skapad till att skapa: kreativa, med behov av både lek och vila. Vi är också skapade för gemenskap!

Att alla människor är skapade till Guds avbild betyder att alla är lika mycket värda, och samtidigt unika. Människan är menad att leva i en kärleksfull relation med Gud, som är vår skapare och räddare, och i gemenskap med andra. Vi är beroende av varandra, och behöver anknytning, gemenskap och omtanke.

Genom Bial kan vi uppleva gemenskap med barn i andra länder, att vi hör ihop i Guds rike! Tillsammans med våra systerkyrkor och partners gör vi viktiga insatser för att barn ska få en trygg uppväxt, omsorg i tid av svårigheter och goda gemenskaper, inte minst med andra kristna.


Material att ladda ner


Affisch som visar insamlingsändamål.


Affisch med foto från Hope for Children in Ethiopia.


Bial-serien om tema gemenskap, om Guds kärlek.


Genom Bial får barn i Sverige och systerkyrkorna erfara att vi hör ihop i Guds rike och har syskon över hela världen. Tillsammans kan vi sprida de goda nyheterna om Jesus vidare i ord och handling.


Sång

“Jesu kärlek är så underbar!”, sjunger barn från Sverige, Indien och Tanzania! Sjung med!


Sjung tillsammans! Ladda ner texten här:


Berättelser

Dela berättelser från Bial-länderna. Barn och ledare berättar om gemenskap med Gud, familj och kompisar, och vad de brukar göra i sin kyrka.