Andaktshäfte

Har Gud något att säga om mat, vatten, lek och vila? Upptäck Bibelns ord om vad varje människa behöver i andakter utifrån FN:s barnkonvention. Med såpbubblor, kritor och vattenglas gestaltas Guds kärlek i andaktshäftet från Bial. Andakterna kopplas också till specifika insamlingsändamål för Bial, Barn i alla länder.

Häftet innehåller också skrivna böner att använda för andakt.