Andakt utifrån barnkonventionen: inga bekymmer

FN:s konvention om barnets rättigheter har funnits sedan 1989. Ett sätt att uppmärksamma innehållet i konventionen är att stanna upp inför de olika artiklarna och fundera över vad de betyder.

Artikel 31. Barnets rätt till vila och fritid.

Reflektion: För att växa och utvecklas räcker det inte med att vi går i skolan, vi behöver leka också! Någon har sagt att leken är barnens arbete, att barn bearbetar livet och det de är med om i leken. Vi behöver alla vila och eftertanke lika mycket som aktivitet. Bön och gudstjänst är en sorts ”lek inför Gud.” Tar du dig tid för vila, eftertanke, bön eller att fira gudstjänst?

Läs: Matteusevangeliet kapitel 6, vers 25-34, ”Gör er inga bekymmer”.

Bön: Spela lugn musik, ligg bekvämt på golvet och blunda eller titta upp i taket. Om du kan vara ute, ligg i gräset på en filt. Tänk på sådant du är bekymrad för, eller människor som du tror behöver en bön. Lämna dina tankar tyst till Gud.

Blås såpbubblor. Låt varje såpbubbla bära dina bekymmer och dina böner för andra till Gud. Njut av skönheten i såpbubblorna och i allt som växer just nu.

Skrivet av Maria Hammarström, 2013-12-20 för Svenska Kyrkans Ungas medlemstidning Troligt, www.troligt.org