Bön och gudstjänst för världens barn

I världen finns det cirka 2,2 miljarder barn, i Sverige lever cirka två miljoner av dem. Första söndagen i oktober är det bönedag för var och en av alla dessa.

 

I samband med att FN:s generalförsamling 1954 antog en resolution om barnens rättigheter rekommenderades alla länder att inrätta en dag som uppmärksammar barnens rättigheter. Första måndagen i oktober är därför den internationella barndagen. Av den anledningen utlyser Kyrkornas Samrådsgrupp för Barnkonventionen söndagen den 6 oktober till en nationell bönedag för världens barn.

Gudstjänstmaterial att ladda ner från Sveriges Kristna råd och Kyrkornas samrådsgrupp för barnkonventionen

Kyrkornas samråd för Barnkonventionen har tagit fram ett gudstjänstmaterial som kan användas på nationella bönedagen. Materialet är framtagna dels för en svenskkyrklig ordning dels för en lågkyrklig/frikyrklig mötesform. Ordningarna kan användas i en separat gudstjänst såväl som i församlingens huvudgudstjänst. En central del i gudstjänsten är en bönevandring som utgår från centrala artiklar i Barnkonventionen.

skr-gudstjanstordning-barn_2

skr-bonevandring-barn_2

svk_bon-och-lovsang

bon-och-lovsangsgudstjanst

bonevandring-barnbondag

Samrådsgruppen skulle uppskatta om du som använder materialet eller annat material för att lyfta barnperspektivet skickar några rader med feedback och eventuella förbättringsförslag till fredrik.wenell@skr.org. Har du frågor kan du givetvis höra av dig till samma adress.