Andakt utifrån Barnkonventionen: Guds barn

Artikel 7. Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet.

Reflektion: Det du heter är ett namn som dina föräldrar har valt (oftast) för att de tycker det är ett fint namn, för att en släkting heter det eller för att de tycker att namnet har en bra eller fin betydelse. Vet du vad ditt namn betyder? I vissa kulturer får barn namn efter vilket väder det var när barnet föddes, eller kanske hur födseln var. Ett namn kan ibland göra att en person blir retad, eller att en person inte får bo på en viss plats. Namn kan tala om varifrån man kommer och tyvärr gör det ibland att man blir utanför.
Vissa barn föds i ett land, har föräldrarna från ett annat land, och på grund av flykt bor de i ett tredje land. Då är det viktigt med rättigheten att ha en nationalitet, ett land som barnet tillhör där den har rätt att t.ex. gå i skola, få sjukvård och skydd och hjälp.
Gud kallar oss våra namn och gör inte skillnad på oss, han vet vad var och en heter (Jesaja 43:1, Joh 10:3). Alla som tror på Jesus har också som ett gemensamt namn, ”kristen”, vi är kristna. Gud har gett oss rätten att kallas hans barn. Därför har vi förutom det land vi bor i en annan nationalitet, att vi får tillhöra Guds land, Himmelriket. Oavsett vilket land vi kommer ifrån, eller som vi bor i, blir vi som en familj utspridd över hela världen. I Guds rike är det lite uppochned, där är den minsta störst och den sista först. Det är det inte den som har massa pengar och är berömd som kommer närmast Gud utan den som har minst. Den som ger får och ingen är utanför.

Läs: Johannesevangeliet kapitel 1 vers 12 och Matteusevangeliet kapitel 18 vers 1-5.

Gör: Skriv ”Guds familj” överst på ett stort pappersark . Låt alla barn och ledare skriva sitt namn på pappret, hjälp de barn som ännu inte kan skriva sitt namn.

Be: Tack Gud att du kallar oss vid namn, att du känner oss var och en. Tack för att du älskar oss för dem vi är. Vi ber för dem som har det svårt för att de heter något särskilt och för dem som inte får tillhöra något land här på jorden. Jesus, var med alla ensamma och rädda. Hjälp oss att se och ta hand om dem som behöver oss. Vi ber för Guds familj över hela världen och att de som inte känner dig ska få göra det.

Sjung: Psalm 248 Tryggare kan ingen vara