Bön på internationella barndagen

Gud vi ber för alla världens barn, till Dig som är barnens vän.
Vi ber om fred för de som lever i krig. Mat för de som hungrar. Rent vatten och skola som är tillräckligt kul och där man får lära sig mycket.

Vi ber för de barn som är ensamma, de som mobbas, de som har sorg och saknar. Vi ber för barn som är sjuka, för de som tvingas jobba.

Vi ber för barn som har fått ett syskon, barn som leker. Vi ber om glädje för alla barn, tröst och mycket framtidstro.

Tack Gud för alla världens barn. Hjälp oss alla att se och älska barnen, vörda dem och lär oss att gå bredvid dem.

Amen.

https://www.skr.org/bon-pa-internationella-barndagen/