Alla barn har rätt till tro

Läsåret 2019/2020 har SKATTEN – på äventyr med Gud tema om barns rätt till tro och fred i det internationella missionsprojektet. Det är ett tillfälle att lyfta barns situation i andra länder gällande rätten till religions- och övertygelsefrihet. Hur är det att vara barn och troende i andra länder jämfört med i Sverige? Vad betyder det att kristna har syskon i hela världen? FN:s barnkonvention säger att barn har rätt att utöva vilken religion eller tro de vill, eller ingen alls. Här hittar du som ledare material för tema om barns rätt till tro.

I ledarhandledningen finns en bibelreflektion, fakta om ämnet utifrån barnrättsperspektiv och information om hur BIAL är med och stöttar projekt som rör ämnet.


I filmen ”Tro i Tanzania” får vi följa med BIAL:s missionär Nora Sandahl. Hon arbetar med söndagsskola på Iringa stift i Tanzania. Genom filmen ges en inblick i hur det kan vara för barn att vara kristen i Tanzania. Titta på den tillsammans och ha gärna samtal och reflektion med barnen.

Här följer en handledning till filmen med förslag på frågor.


Se ett bildspel på temat Alla barn har rätt till tro. På bilderna finns en kort beskrivande text som du som ledare kan läsa högt. Bildspelet presenterar några av de projekt som ni är med och stöttar genom gåvor till BIAL. Betona att vi och barnen som vi får höra om när vi tar upp kollekt är syskon i Guds rike, att tillsammans kan vi hjälpa varandra och lära av varandra.


Se infofilmer och mer material för lärande: Du som möter barn, föräldrar eller på annat sätt vill förmedla information i ditt sammanhang om rätten till religions- och övertygelsefrihet kan se infofilmer och hitta verktyg från Svenska missionsrådet (SMR). Du hittar material från SMR här.

Film om Rättigheter för föräldrar och barn: hittar du direkt här. Den lär med lättillgängliga teckningar ut vad rättigheten innebär för barnet, föräldrarna och samhället, och tar upp vad FN:s barnkonvention säger.