Pionjärer

Samla berättelser om missionärer och pionjärer som är del i Guds kallelse till EFS som del i Guds mission och plan för den här världen.

Berättelser om pionjärer är berättelser om att gå dit ingen annan gått, att bryta ny mark, gå ur sin ”comfort zone” och lita på att Gud har en plan. Berättelserna kan ge inspiration och mod till unga idag att göra detsamma! Men det ger också rötter. Vi är med i Guds stora berättelse, och tillsammans skapar vi historia. Genom historien har EFS och Salt upplevt att Gud har en särskild kallelse just till oss som rörelse, som del av Guds mission.

I denna serie om pionjärer kan vi höra om personer som finns med i den kallelseberättelsen. Vanliga människor som gör ovanliga saker genom Anden, Hjälparen som Jesus gav sina lärjungar när han ut dem att älska människor och Gud. Berättelserna publiceras på Bial-sidorna i EFS medlemstidning Budbäraren under 2022.

Till berättelserna finns samlarbilder, spara där hemma eller i barngruppen!


Vivis dröm

Vivi Rinman är 12 år när hon får kallelsen att bli missionär i Indien. Där vill hon tjäna Gud och älska människor! Vivi blev kvar i ungefär 40 år i Indien och skapade ett bättre liv för flera generationer.


Oscars gitarr

Du har kanske sett tv-programmet Talang. Om Oscar Ahnfelt hade varit med i Talang hade han imponerat med sin tvåhalsade gitarr. För att nå ut med budskapet om Jesus på Stockholms gator byggde han en egen gitarrmodell som skulle hjälpa honom att sjunga och spela om tryggheten hos Gud.


Fridas kärlek till världen

Som missionär har Frida Thornell fått jobba nära sitt hjärtas längtan – att de som ännu inte hört om Jesus ska få lära känna honom.