Bibelsamlingar med missionstema

Gud vill använda oss för att visa sin kärlek! I det här materialet finns fyra samlingar som utgår ifrån fyra olika bibeltexter. Till grund ligger en femte bibeltext, missions-/dopbefallningen från Matteusevangeliet 28:18-20.

Målet med materialet är att hjälpa barnen att se att vi har en uppgift att finnas för och hjälpa andra människor både här i vårt land och i andra länder. De ska få känna att Gud räknar med  dem och deras gåvor. Vi vill också ge dem några berättelser från bibeln.

Tanken med samlingarna är att ta upp en bibelberättelse och anknyta varje samling till ett möte med  barn från ett annat land, i detta fall Tanzania.

Bibelsamlingar barnläger