Barn i Egypten berättar

Lär känna Marina, Ranya, Fayza och Martina. De bor i en av Kairos sopstäder. Med berättelserna kan ni belysa hur barn i Nordafrika-regionen kan ha det.

Barn i Kairos sopstäder

Materialet fick BIAL av EFK till Skattens internationella missionsprojekt Barn i Mellanöstern och Nordafrika 2015/2016.