Alla barn har rätt till fred

Hur är situationen för de barn som förföljs på grund av sin religiösa övertygelse eller etniska tillhörighet? Hur det är att leva i ett land där det är krig eller andra konflikter? Fredsskapande sker inte bara mellan länder eller i samhället, utan även i min relation till Gud och med andra.

Idag påverkas enligt UNICEF över 350 miljoner barn på olika sätt av väpnade konflikter. Barn drabbas alltid hårdast av väpnad konflikt och då inte mest av det direkt våldet utan tex av vattenbrist. FN:s barnkonvention säger att varje barn har rätt att överleva och utvecklas och att barn ska skyddas från väpnande konflikter. Barn på flykt har rätt till skydd och hjälp.

Här hittar du som ledare material för tema om barns rätt till fred. Material är framtaget till ”Skatten – på äventyr med Gud” 2019/2020.

I ledarhandledningen finns en bibelreflektion, fakta om ämnet utifrån barnrättsperspektiv och information om hur Bial är med och stöttar projekt som rör ämnet.


Bildspel och film

Titta på ett bildspel med bilder som presenterar olika projekt som BIAL stöttar utifrån temat om barns rätt till fred. Samtala lite om bilderna. Vad tänkte barnen på när de såg bilderna och hörde om barnens situation. Vad kan vi lära av barnen i de här länderna? Betona att vi och barnen vi får höra om hör ihop som ”världsmedborgare”, skapade lika inför Gud. Som syskon i Guds rike kan vi be för varandra, glädjas med varandra och vi kan ge av vad vi har i överflöd.

Be en kort bön: Käre Gud. Vi ber för barn som inte lever i fred, som är rädda och otrygga. Tack för de människor som hjälper dem och som ger dem en glimt av din stora kärlek. Tack att vi kan vara vänner med barn i andra länder, ta hand om oss.


Se en film om barn och fred! I filmen svarar barn i Tanzania på frågan ”vad är fred?”. Filmen presenterar också fakta om barns situation i väpnade konflikter. Se filmen, vad säger barnen om barnens svar i filmen? Fråga barnen i gruppen vad de tänker på när de hör ordet fred. Lyssna på vad barnen har för frågor kring barns situation där det råder konflikter. Hur kan vi vara med och ”bygga fred” där vi är? Se Ledarhandledning och text av Niklas Eklöf.

Film: Barns rätt till fred (kollektfilm)


Praktiska övningar

Niklas Eklöv är ideell söndagsskolledare i S:ta Clara kyrka och arbetar i sin profession med rättighetsbaserat arbete inom kyrklig verksamhet. Han delar här sina tankar och ger fyra konkreta tips för hur vi kan förmedla budskapet om fred till barnen och börja i goda relationer.


Skapande

Insamlingsprojekt

SAT-7 KIDS sänder program för barn i Mellanöstern och Nordafrika. Programmen vill vara präglade av kärlek och respekt för sin nästa, och ge hopp och verktyg för fred till en ung generation som växer upp med mycket konflikter i sin närmiljö.

Capni vill förmedla hopp i norra Irak och har ett omfattande arbete för familjer som drabbats av krig och fördrivits på flykt.