Missionsbefallningen

Berätta om missionsbefallningen med hjälp av Haki i exempelvis en gudstjänst.
Haki – Gud behöver våra händer och fötter