Skapande

Färglägg Indiens flagga

Gör ett flaggspel och smycka er lokal.

Drake

Indien: En vanlig tävling bland barn i Indien är draktävling. Gör era egna drakar och testa!

Blomsterkrans; "mala"

Indien: ett fint sätt att välkomna gäster i Indien är att hänga en blomsterkrans kring gästernas halsar. Skapa era blomsterkransar och sprid glädje.

Kapsylbrosch

Etiopien: när det är fest blir det lätt skräpigt av kapsyler från läskflaskorna, gör snygga broscher av dem.