Gör en fredsduva

I Bibeln är duvan är en bild av den heliga Anden. Duvan med olivkvisten finns redan i Gamla Testamentets berättelse om syndafloden. Noa skickar ut en duva från arken för att få reda på om vattnet sjunkit undan så att de kan lämna arken. Duvan kommer tillbaka med en olivkvist i näbben. Tillsammans talar bilderna med duvan om den framtid och det hopp som Gud vill ge människan och hela skapelsen. Fredsduvan återfinns också som FN-symbol.

Du behöver:

Kopieringsunderlag med mall för duva och olivkvist

Lite kraftigare papper till duvan

Papper till vingar – ex silkespapper, tårtpapper, vanligt kopieringspapper

Gröna pennor eller grönt papper till olivkvist

Sax

Lim

Tråd

Genomförande

Kopiera duvan på kraftigare papper till varje barn. Klipp ev ut duvan åt de yngsta barnen. Gör hål för vingarna med sax eller hobbykniv.

Olivkvisten kan klippas ut och färgläggas alternativt användas som mall på grönt papper och klippas ut. Limma fast på duvans näbb.

Vik ett papper i format av ca ett A5 (som dragspel) och trä igenom hålet i duvan. Limma fast delen av vingarna närmast hålet.

Trä igenom en tråd i duvan.

Häng upp duvorna i söndagsskolrummet eller annan plats i kyrkan för att göra BIAL-temat om fred synligt. Tex kan ni ta in en gren och hänga upp duvorna i.