Nora Sandahl

Sedan sommaren 2023 är Nora och hennes familj tillbaka i Sverige. Här kan ni ta del av hennes berättelser och filmer från Tanzania. 

Barnen ligger Nora mycket varmt om hjärtat och hon vill vara deras röst i EFS och Salt sammanhang. Som Bial-missionär arbetade Nora som sjuksköterska på Ilula sjukhus samt med att stödja Iringa stifts arbete i att utveckla söndagsskole- och familjeverksamheten ur ett barnperspektiv. 

Varför ville du arbeta som missionär?
Jag har alltid haft lite svårt för ordet missionär. Jag har sedan många år tillbaka en relation till Tanzania och till det område vi bor i nu. Jag kände en stark nöd för de människorna som fanns här och längtade efter att få vara Jesu händer och kombinera min profession med det engagemang jag kände för människorna här. Jag tror att Gud har lagt en kärlek på mitt hjärta och detta är min drivkraft i mitt arbete. Om det sen kallas för att arbeta som missionär eller inte, det spelar för mig inte en så stor roll. Jag tänker att alla som vill dela med oss av tron på Jesus och hans kärlek är missionärer, var vi än befinner oss. 

Jag upplever också att det är en fantastisk möjlighet att få utmanas av ett annat sätt att leva, med andra värderingar, med andra sociala regler och traditioner. Jag har sedan jag blev tonåring funderat mycket på hur jag som kristen ska leva, i förhållande till mina medmänniskor och vår värld. Här får vi ge våra barn ett exempel på ett annat sätt att leva och vi som familj får utmanas och sammansvetsas.  

Har du något favoritbibelord?
Jag har många favoritbibelord… Just nu känner jag mig tagen av Luk 9:46- 48. Jag kan se det framför mig hur lärjungarna och de andra ledarna började känna sig viktiga och började bråka om vem som är störst. Jag tänker på hur förvånade de måste ha blivit när Jesus gick och hämtade ett litet barn och ställde det i mitten av dem alla och sa att ”…den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig… Ty den som är minst av er alla, han är stor.” Vilken stark bild! 

 

Berättelser från Nora

Nora undervisar på barnens dag i Tanzania

Filmer

Webinarium om barnen i mission

Nora intervjuar barn om barn

Nora och hennes familj i Tanzania