BIAL-gruppen

BIALs arbetsgrupp

I EFS-distrikten finns det en BIAL-expert som du kan vända dig till för tips och hjälp om hur du kan arbeta med BIAL i din barngrupp. Hör gärna av dig till dem för råd eller bjud in dem till din barngrupp! Är platsen ledig i ditt distrikt så får du gärna höra av dig till Sofia Svensson med förslag på namn. Kanske ska du själv ingå i BIAL-gruppen?!

Maria Grahn, Tollarp, hanssonsmaria@hotmail.com
Liselott Olika, Örebro, liselott_olika@hotmail.com
Maria Bengtsson, Umeå, marsvon@hotmail.com
Ingrid Perbo, Uppsala, ingrid@perbo.nu
David Folkesten, Västerås, david@folkesten.se

Har du ett intresse av barn, rättighetsfrågor, mission, internationella frågor? Har du gåvor som du tror kan vara till användning för BIALs arbete? Till exempel undervisning, webb och media av olika slag, barngruppserfarenhet, missionsresor etc. Ditt engagemang och dina gåvor behövs! Hör av dig till någon i gruppen eller Sofia Svensson, se kontakt, för att veta mer. (Sedan 2016 frångår vi den exakta representationen av distrikten, det viktiga är intresse och engagemang!)