Hello my people

”Hello my people” är en rytmisk rörelselek som liknar Följa John. En lekledare uppmanar deltagarna att göra samma rörelser som denne gör. Leken passar barn från ca 8 år och uppåt. Eftersom den är på engelska kan en svensk översättning i instruktionen användas för att leka den även med yngre barn.

Hello my people