Vi är barn

Text och noter till Barn i alla länders titelsång!
Vi är barn