Salta sånger

Ett sånghäfte med 36 sånger. Häftet är tänkt att kunna användas både i barnkörer och andra barngrupper – liksom, förstås, därhemma.

Salta sånger är en sångbok med ett stort utbud av barnsånger för barn upp till ca. 12 år och som passar både för vardag och helg, året om.  Sångerna är skrivna av olika sångförfattare som inte gett ut sina sånger tidigare. 

Några sånger som passar särskilt på Bial-temat:

Gladsång

Gud gjorde mig

Tänd ett ljus

Vi är alla barn till samma pappa

Köp sångboken i Salts webbutik.