Köräventyret Bröder och systrar

CD:n och nothäftet Bröder och systrar innehåller spår som Vanligt folk, Gud jag ber för alla barn och Världens barn som passar perfekt in på BIAL:s vision. Använd sångerna i kör, gudstjänst och andra barnsamlingar.

omslag broder och systrar

Köräventyret är en musikalisk växtplats för barn under ledning av Maria Sandell. Köräventyrets främsta fokus är att genom körsång utveckla barns musikalitet och kreativitet, få dem att uppleva glädje och gemenskap och att fyllas av framtidstro och livskraft.

Visionen är att stärka varje barns självbild och göra dem tryggare genom att förstå att de är unika och värdefulla – älskade av Gud.

Det grundar sig på övertygelsen om att vår självkänsla växer när vi blir sedda av en varm och närvarande blick. Köräventyret vill erbjuda barnen texter som tar sin utgångspunkt i den variation som finns i barns egna tankar och funderingar; texter som ena stunden kan vara allvarliga för att i nästa stund sprudla av livslust och skratt! I samma lekfulla anda erbjuder Köräventyret en musikalisk mångfald präglad av både lugna ballader, visa, pop, soul, disco, motown, med mycket sväng som lockar till dans.

Slutligen sker det något betydelsefullt när barn skapar tillsammans i grupp. Genom att sjunga i kör blir barnen en del av något som är större än de själva. Det främjar insikten om att även om alla människor är unika är vi också ganska lika – och hör ihop.

Länkar till inköpsställen och mer information hittar du på https://www.koraventyret.se/.