Jesu kärlek är så underbar

Sjung sången ”Jesu kärlek är så underbar” på tre olika språk tillsammans med barn från Sverige, Tanzania och Indien!