Hakuna mungu kama wewe

Detta är en sång som finns på flera språk! Här är den på swahili som talas bland annat i Tanzania.

Sångtext Hakuna mungu kama wewe

Här kan ni se söndagsskolbarn i Nkunga sjunga den tillsammans med BIAL-missionären Nora Sandahl.

Noter (text från Malawi)

Palibe ofana_noter