Tembo

Den här leken heter ”Tembo” och är populär bland barn i Eritrea. Till leken behövs en mjuk boll. Ofta gör barnen en egen boll när helst de vill leka leken och tar då använda plastpåsar och snurrar runt varandra, gärna med snöre.

Ni behöver:

En mjuk boll, eller gör en boll tillsammans av plastpåsar och snöre.

Ett större lekområde, gärna ute

Ev. band eller liknande som visar vilket lag man är med i

Dela in barnen i två lag. Lagen börjar på varsin sida av ”lekplanen”. Lagen ska nu närma sig varandra. Det ena laget med bollen. Laget med bollen kastar bollen emellan sig och försöker träffa personer i motståndarlaget. Deltagarna i andra laget ska försöka få tag på bollen och kasta den mellan sig och träffa motståndarna. Den som blir träffad åker ut. Det lag som har deltagare kvar längst vinner!