Tältleken

Den här leken liknar Hela havet stormar, men man har ett slags tält/hus istället för stolar.

Gör en ”fyrkant” på golvet med ett rep, halsdukar eller liknande.

I första omgången ska fyrkanten vara ca 3×3 m.

Över fyrkanten håller man lakan/filtar som ”tak” (sätt ihop flera och låt fyra barn, hjälpledare eller föräldrar hålla i var sitt hörn.)

Först tar ni reda på hur många barn som får plats att ligga raklånga i fyrkanten.

Så många barn som får plats och ytterligare ett barn är med i första omgången. De går runt fyrkanten (och de fyra ”stolparna”) medan musiken spelar.

När musiken tystnar ska barnen skynda sig att lägga sig i fyrkanten och snarka som om de sover.

Det barn som inte får plats åker ut.

Gör fyrkanten lite mindre och säg att det nu bara finns plats att sova för … (en mindre än förra omgången).

Musiken startar och tystnar som förra gången, barnen lägger sig ned och en åker ut.

Så fortsätter ni tills det bara är två barn kvar. Det barn som då först lägger sig ned och ”somnar” har vunnit.

Lek gärna flera gånger, så fler barn kan få vara med.

Berätta för barnen att många barn i världen bor i väldigt små hus.

Ni kan se filmen om Khrissy och Lessinas barn från Malawi. Den finns här: reportage från Malawi
Där ser vi barn som bor i hus som bara är ca 3×3 meter stora. Hela huset är alltså lika stort som ”huset” i första omgången av leken. Filmen är ett reportage då EFS samlade in pengar under svältkrisen i Malawi 2016. Därmed väcker den även frågor om tillgång till mat, och vad vi kan göra för de som inte har vad de behöver – någonstans att bo, mat och trygghet.

Frågor att samtala om:

Hur mycket plats behöver vi egentligen i våra hus för att överleva?

Vad gör att våra hus är trygga att bo i?