Owee owaa – lägerrop

Sommaren 2017 var fem scouter från EFS systerkyrka i Malawi med på Patrullriks i Mossebo. De lärde ut aktiviteter av olika slag på dagsaktiviteten ”Godahoppsudden”, och när det var lägerbål och även vid invigningen av lägermarknaden till förmån för BIAL så lärde de ut ett lägerrop från Malawi. Det kräver lite tankeverksamhet och en ledare som kan improvisera!

Owee Owaa