Asinabazi och Abozam

När Maria och Mikael Stenlund reste i Etiopien tillsammans med BIAL-dockan Haki fick de lära sig ett par lekar av barnen de träffade.

Asinabazi – Liknar ”Bro, bro breja”

Barnen står på ett led mot två personer som står mittemot varandra och håller varandra i händerna (som i bro bro breja). Den förste i ledet går fram och hamnar ”i fällan” mellan de som håller ihop händerna.

Den som är ”fast i tullen” vänder sig mot det ena armparet och säger:
– Asinabazi (får jag passera)
– M´bazo (nej det får du inte) svarar de andra.

Den fångade vänder sig åt andra hållet och upprepar
– Asinabazi (får jag passera)
– M´bazo (nej det får du inte)

Då smiter fången genom att hoppa över, krypa under eller bryta sig ut och de två som är vakter jagar smitaren tills de får tag på honom/henne. Han eller hon får då ställa sig sist i ledet.
Och så fortsätter man med nästa som är först i ledet.
Man får nog byta ut vakterna eftersom också.

Abozam – Liknar lite ”Sten, sax, påse”

Två personer står mittemot varandra (det kan också vara fler) och säger samtidigt Abooooooozam. När man kommer till ”Zam” så sträcks ena handen fram, antingen med handflatan uppåt eller nedåt.
Om båda eller alla har handflatorna uppåt händer ingenting. Om båda eller alla har handflatorna nedåt händer ingenting heller. Händerna dras tillbaka och gör om det igen.
Om däremot en person har handflatan neråt, så får den eller de som hade handflatan uppåt jaga den personen ända tills han/hon/de får tag på den som hade handflatan nedåt.
Då går man tillbaka och börjar om.

Variant från Sverige
När Haki besökte barngruppen i Spöland ( Västerbotten) så hoppade ett av barnen med kryckor, så vi skapade en inte springa variant som passar för små utrymmen.
Alla står i en ring. Ringarna bör inte bli för stora – inte mer än 10 i varje ring. Man säger samtidigt Abooooooozam och när man kommer till ”Zam” så sträcker man fram ena handen, antingen med handflatan uppåt eller nedåt.
Om båda eller alla har handflatorna uppåt händer ingenting. Om båda eller alla har handflatorna nedåt händer ingenting heller. Händerna tas tillbaka och det görs om igen.
Om det däremot blir så att några har handflatan uppåt och några har handflatan nedåt så får de som är färre varsin poäng. Upprepa tills någon har nått den poängsumma som är satt som mål.