Alone alone

I den här leken, som även har ett tävlingsmoment, från Malawi gäller det att räkna och organisera sig snabbt!

Alone Alone

Leken lärdes ut av gäster från scouterna i vår systerkyrka i Malawi på Patrullriks i Mossebo, 2017.