ABC för fred

Skriv ner bokstäverna i ditt namn.
Gör ett ABC för för fred och rättvisa.

Exempel

T tolerans, temaarbete, tillförsikt, tjänst
O omtanke
M mod att tro på människan, mat för alla
A arbete
S självständighet, sanning